Apple Powered by Trendolizer

Baby krijgt verkeerde naam door onduidelijk aangiftesysteem

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Baby krijgt verkeerde naam door onduidelijk aangiftesysteem
Het lijkt zo makkelijk: na de geboorte van je kind in het ziekenhuis gewoon daar digitaal aangifte doen. Dat is al mogelijk in verschillende gemeenten, bijvoorbeeld met een iPad. Het gemak heeft echter wel een keerzijde, blijkt nu.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments