Apple Powered by Trendolizer

FBI noemt Apple “eikels” omdat iPhones zo moeilijk te kraken zijn

Trending story found on www.hln.be
FBI noemt Apple “eikels” omdat iPhones zo moeilijk te kraken zijn
De FBI is zo gefrustreerd over Apple’s strenge beveiliging van de iPhone dat een medewerker hen deze week tijdens een conferentie “eikels” noemde. ...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments