Apple Powered by Trendolizer

Facebook vil «beskytte» brukerne ved å overvåke alt de gjør på internett

Trending story found on nrkbeta.no
Facebook vil «beskytte» brukerne ved å overvåke alt de gjør på internett
Facebook oppfordrer brukere på iPhone å ta i bruk en VPN-løsning som overvåker all trafikken deres.
[Source: nrkbeta.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments