Apple Powered by Trendolizer

Gebruiker Apple Pay te beroven via horloge

Trending story found on www.ad.nl
Gebruiker Apple Pay te beroven via horloge
Mensen die Apple Pay gebruiken en betalen via hun Apple Watch, lopen het risico digitaal beroofd te worden. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments