Apple Powered by Trendolizer

THE STANDARD | UPDATE: อินเดียสั่งแบน TikTok, WeChat และแอปพลิเคชันจากจีนรวม 59 รายการ หวั่นความปลอดภัยข้อมูล...

Trending story found on www.facebook.com
THE STANDARD | UPDATE: อินเดียสั่งแบน TikTok, WeChat และแอปพลิเคชันจากจีนรวม 59 รายการ หวั่นความปลอดภัยข้อมูล...
UPDATE: อินเดียสั่งแบน TikTok, WeChat และแอปพลิเคชันจากจีนรวม 59 รายการ หวั่นความปลอดภัยข้อมูล . กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศอินเดีย หน่วยงานภายใต้สังกัดของรัฐบาล ได้ประกาศสั่งแบนการใช้งานแอปพลิเคชันจากจีนรวมกว่า 59 รายการ โดยให้เหตุผลในด้านความกังวล ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่อาจถูกคุกคามจากแอปพลิเคชันสัญชาติจีน . จากแอปพลิเคชันสัญชาติจีนทั้งหมด 59 รายการที่รัฐบาลอินเดียได้ประกาศบล็อกไม่ให้พลเมืองใช้งานในประเทศนั้น มีรายชื่อของ TikTok และ WeChat สองแอปพลิเคชันยอดนิยมจากบริษัท ByteDance และ Tencent ปรากฏอยู่ด้วย . นอกจากนี้แอปพลิเคชันอย่าง Baidu Maps, Clash of Kings, Meitu, QQ Mail, Weibo, QQ Music หรือ Bigo Live ก็ปรากฏอยู่ในรายชื่อแอปพลิเคชันที่ถูกรัฐบาลประกาศแบนด้วยเช่นกัน . แถลงการณ์จากรัฐบาลอินเดียระบุว่า “กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก รวมถึงจากรายงานหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการนำแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทั้งแพลตฟอร์ม iOS และ Android ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การลักลอบและส่งข้อมูลผู้ใช้งานออกไปยังเซิร์ฟเวอร์นอกประเทศอินเดีย . “ด้วยเหตุนี้รัฐบาลอินเดียจึงตัดสินใจที่จะไม่อนุญาตให้มีการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ทั้งบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งคำสั่งที่ประกาศออกมาในครั้งนี้จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในอินเดีย และมีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัย คงไว้ซึ่งอธิปไตยทางโลกไซเบอร์ของอินเดีย” . อ้างอิง: - https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1635206 - https://www.theverge.com/…/india-ban-tiktok-wechat-china-ap… . อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/ # Tiktok # News # TheStandardCo
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments