Apple Powered by Trendolizer

Jimmy Show - Khánh Ly (Phần 4: Một Thời Để Nhớ) | SET TV www.setchannel.tv

Trending story found on www.youtube.com


Quý vị có thể theo dõi chương trình của đài Saigon Entertainment Television (SET) phát song trực tiếp trên các hệ thống sau: Đài SET 1 phát trên băng tầng 57.11 – Miền Nam California Đài SET 2 phát trên băng tầng 16.11 – Miền Bắc California, San Jose và 27.2 – Tại Houston, Texas. Ngoài ra chương trình còn có mặt trên tất cả các thiết bị IPhone, Ipad, Android, Roku TV, Amazon Fire TV. Và đặt biệt có trên Samsung Smart TV Apps với ứng dụng tên: SET GROUP TV” Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments