Apple Powered by Trendolizer

Khoai chỉ "Đợi Nụ Cười Em" | Travel MV | Hà Giang Việt Nam

Trending story found on www.youtube.com


Khoai chỉ "Đợi Nụ Cười Em" | Travel MV | Hà Giang Việt Nam Nằm trong dự án quảng bá du lịch Việt Nam touchVietNam của #KhoaiLangThang. Đợi Nụ Cười Em là chuyến kiếm tìm của những người trẻ mơ mộng luôn cháy hết mình và tràn đầy hy vọng. Hà Giang và sóng lưng khủng long Tà Xùa là nơi Khoai lựa chọn để kể câu chuyện của mình, mong rằng hình ảnh của Việt Nam sẽ đến gần với mọi người hơn, không chỉ trong nước mà còn cả những vị khách quốc tế. Nếu mọi người thấy...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments